Category Archives: KIẾN THỨC

Phong thủy cho nam mệnh Thổ (mọi sự hanh thông)

Thổ tượng trưng cho đất. Chăm chỉ, đáng tin cậy, thực tế và khá thiên về lý trí là những tính cách đặc trưng của những nam mệnh Thổ. Ngoài ra, những người nam mệnh Thổ còn luôn là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cũng như cuộc sống. Cũng chính […]

Phong thủy cho nam mệnh Hỏa (mọi sự hanh thông)

Đàn ông mệnh Hỏa có những đam mê cháy bỏng, khả năng lãnh đạo, khả năng thấu hiểu, thẳng tính quả quyết và cũng rất hiếu thắng. Họ cũng thường được biết đến là những người mạnh mẽ, sôi động có tính cách thẳng thắn và trung thực. Hơn nữa, người mệnh Hỏa cũng là […]

Phong thủy cho nữ mệnh Thổ (mọi sự hanh thông)

Chọn vòng phong thủy cho nữ mệnh Thổ- vonghopmenh (3)

Thổ tượng trưng cho đất. Chăm chỉ, đáng tin cậy, thực tế và khá thiên về lý trí là những tính cách đặc trưng của những nữ mệnh Thổ. Ngoài ra, những người nữ mệnh Thổ còn luôn là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cũng như cuộc sống. Cũng chính […]

Phong thủy cho nữ mệnh Hỏa (mọi sự hanh thông)

Chọn vòng phong thủy cho nữ mệnh Hỏa- Vonghopmenh (6)

Nữ mệnh Hỏa có những đam mê cháy bỏng, khả năng lãnh đạo, khả năng thấu hiểu, thẳng tính quả quyết và cũng rất hiếu thắng. Họ cũng thường được biết đến là những người mạnh mẽ, sôi động có tính cách thẳng thắn và trung thực. Hơn nữa, người mệnh Hỏa cũng là người […]

Call Now Button

Vui lòng điền thông tin theo form dưới: